email: armpol@armpol.com.pl                      telefon:/22/ 720-05-60, /22/ 720-38-64        pn-pt: 7.00-17.00

  

Kategorie
Producenci
Nowości
 • DANIEL - DIVA Zestaw baterii, DV7553 500,00 PLN
  więcej »
 • DANIEL - OMEGA Zestaw baterii, OM7552 700,00 PLN
  więcej »
 • DANIE - SPEED Zestaw baterii, SP7552 800,00 PLN
  więcej »
Sprawdź nas

http://www.firmagodnazaufania.pl/assets/img/pieczec.php?l=pl&i=48046&s=2

Internetowy Partner

Logowanie

zawartość koszyka:
0 produkty

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Kontakt

/22/ 720-05-60

/22/ 720-38-64

armpol@armpol.com.pl

05-090 Raszyn, ul.Wodna 17

Promocje
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny IGLO-SPLASH, 36100 110,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS+mydelniczka, 31140350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS 2, 31100350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-TUCANO, 31240350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny PACIFIC-LINEA, 35300 110,00 PLN
  więcej »
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Na podstawie art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych który jest rejestrem jawnym.
 

 

1. Nazwa zbioru danych
Klienci Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki
2. Administrator Danych Osobowych
Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, ul. Wodna 17, 05-090 Raszyn KRS 0000046757, NIP: 5220201430, Regon: P-012071203.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki powierzył do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, 05-090 Raszyn, Wodna 17.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Zawieranie, realizacja i rozliczenia umów sprzedaży w ramach sklepu - obsługa transakcji sprzedaży towarów oraz obsługa posprzedażowa.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Imię, Nazwisko, Nazwa firmy, Numer NIP, Adres e-mail, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość, Kraj, Telefon, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, Akceptacja regulaminu serwisu, Zgoda na otrzymywanie newslettera, Adres dostawy (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj), Dane do faktury (nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Od osób, których dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO od dnia 27.08.13r. pod numerem 165667 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO. Aktualizacja wpisu: 02.12.2015 r.


 

1. Nazwa zbioru danych
Odbiorcy Newsletterów Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki
2. Administrator Danych Osobowych
Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, ul. Wodna 17, 05-090 Raszyn KRS 0000046757, NIP: 5220201430, Regon: P-012071203.
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 31a Ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania
Nie dotyczy.
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy, i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania.
Dane osobowe zostały powierzone na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych. Wykaz podmiotów, którym Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. powierzył do przetwarzania dane osobowe z poszczególnych zbiorów danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora Danych Osobowych pod adresem Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, 05-090 Raszyn ul. Wodna 17.
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych
Zgoda osoby, której dane dotyczą.
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze
Wysyłka firmowego newslettera.
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze
Klienci Administratora Danych
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Adres e-mail, Data sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zbiorze
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
Od osób, których dane dotyczą.
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru
Dane są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
12. Wpis i aktualizacja zbioru danych osobowych
Zbiór danych osobowych zarejestrowany w GIODO od dnia 27.08.2013 r. pod numerem 165667 zostaje przeniesiony do rejestru prowadzonego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki na mocy art. 36a ust. 2 pkt 2 UODO. Aktualizacja wpisu: 02.12.2015 r.

 

www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl