email: armpol@armpol.com.pl                      telefon:/22/ 720-05-60, /22/ 720-38-64        pn-pt: 7.00-17.00

  

Kategorie
Producenci
Nowości
 • DANIEL - DIVA Zestaw baterii, DV7553 500,00 PLN
  więcej »
 • DANIEL - OMEGA Zestaw baterii, OM7552 700,00 PLN
  więcej »
 • DANIE - SPEED Zestaw baterii, SP7552 800,00 PLN
  więcej »
Sprawdź nas

http://www.firmagodnazaufania.pl/assets/img/pieczec.php?l=pl&i=48046&s=2

Internetowy Partner

Logowanie

zawartość koszyka:
0 produkty

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Kontakt

/22/ 720-05-60

/22/ 720-38-64

armpol@armpol.com.pl

05-090 Raszyn, ul.Wodna 17

Promocje
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny IGLO-SPLASH, 36100 110,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS+mydelniczka, 31140350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS 2, 31100350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-TUCANO, 31240350,00 PLN
  więcej »
 • ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny PACIFIC-LINEA, 35300 110,00 PLN
  więcej »
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie armpol.sklep.pl.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie armpol.sklep.pl prowadzonym przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki (dalej: Sklep)


Definicje:

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

Firma Współpracująca – Firma współpracująca z Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, zapewniająca szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami, takie jak:
- porównywarka cen produktów Ceneo (Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),
- obsługa kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa; 
- Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa;


2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, obowiązujące w Sklepie

2.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

2.2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt.2.1.

2.3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

2.5. Zbiór danych osobowych wszystkich Klientów Sklepu, a także zbiór danych odbiorców newslettera przetwarzany przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 016165/2013. Administratorem danych jest Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki.


2.6. Dane osobowe gromadzone przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży a także, jeśli klient ten wyrazi stosowną zgodę -  w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne, gromadzenie opinii przez Firmę Współpracującą) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2.7. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.

2.8. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie, lub w przypadku Klientów  Nowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.

2.9. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.  

2.10. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo reprezentujący osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną  proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP, adres zarejestrowania firmy. 

2.11. W trakcie finalizacji zamówienia Klient Zarejestrowany może podać adres dostawy inny niż adres podany w chwili rejestracji.  Adres ten od tego momentu staje się również daną osobową podlegającą ochronie z mocy Ustawy.

2.12. Dane osobowe Klientów Zarejestrowanych są przechowywane w bazie danych Sklepu przez cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Klient Zarejestrowany może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.

2.13. Dane osobowe Klientów Nowych są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, przez co rozumiany jest także okres gwarancji na zakupiony produkt. Po tym okresie dane Klienta Nowego są anonimizowane.

2.14. Dane Klientów Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.  

2.15. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oferuje w Sklepie możliwość zapisania się na listę subskrypcyjną newslettera firmowego. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oferuje tę możliwość zarówno Klientom Zarejestrowanym, jak i osobom niezarejestrowanym w Sklepie. 

2.16. Zarejestrowanie na liście subskrypcyjnej newslettera następuje po kliknięciu zapisz oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Jednocześnie na podany w formularzu adres mailowy wysłany zostaje mail weryfikacyjny.

2.17. Dane osób subskrybujących newsletter również nie są udostępnianie stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki do przekazania ich uprawnionym podmiotom.    
 
2.18. Adresy IP Klientów zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych.

2.19. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Klientów Zarejestrowanych. 

2.20. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://www.armpol.sklep.pl/polityka-cookies_s_16.html 


3. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

3.1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. 

3.2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację 
w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych. 


4. Zabezpieczenia

4.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożyłstosowne procedury związane z ochroną danych osobowych. 

4.2. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. 

4.3. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4.4. Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)  (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Sklepie jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i ze Sklepu.

4.5. Klient winien jednak mieć świadomość, iż  ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przezZ.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki należytej staranności. Klient Sklepu winien zatem również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera. 


5. Rezygnacja/poprawa danych

5.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręckidanych osobowych innemu niż Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki administratorowi danych.


5.2. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt IX regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki lub też gdy Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.. 

5.3. Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjnyZ.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki (ul. Wodna 17, 05-090 Raszyn), list polecony zawierający takie żądanie.

5.4. Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.

5.5. Jeśli w momencie otrzymania żądania o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

5.6. Klient Zarejestrowany lub inna osoba która zapisała się na newsletter ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować.  Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki  – poprzez wysłanie maila na armpol@armpol.com.pl. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie zapisywania się do usługi newslettera.


6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie. 

6.2. Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu. Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.


7. Reklamy i linki stron trzecich

7.1. Sklep zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych  na tych stronach.


8. Kontakt

8.1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się  o kontakt pod adresem: armpol@armpol.com.pl

Produkty

 

Strona   z 24
ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny IGLO-SPLASH, 36100

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny IGLO-SPLASH, 36100

Zestaw natryskowy IGLO-SPLASH L-60 cm chrom

cena: 250.00 PLN 110.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS+mydelniczka, 31140

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS+mydelniczka, 31140

Natrysk przesuwny FLAMING- CRYS l-L-60cm chrom

cena: 775.00 PLN 350.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS 2, 31100

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-CRYS 2, 31100

Zwstaw natryskowy FLAMING-CRYS 2 L-60 cm chrom

cena: 650.00 PLN 350.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-TUCANO, 31240

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny FLAMING-TUCANO, 31240

Natrysk przesuwnu FLAMING-TUCANO L-60cm chrom

cena: 690.00 PLN 350.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny PACIFIC-LINEA, 35300

ISA IDROSANITARIA - Natrysk przesuwny PACIFIC-LINEA, 35300

Zestaw natryskowy PACYFIC-LINEA L-60 cm chrom

cena: 260.00 PLN 110.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa standard, 3610

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa standard, 3610

Dysza natryskowa STANDARD chrom

cena: 85.00 PLN 60.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa ASTRO, 52620

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa ASTRO, 52620

Dysza natryskaowa ASTRO chrom

cena: 310.00 PLN 250.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa SUPER, 52580

ISA IDROSANITARIA - Dysza natryskowa SUPER, 52580

Dysza natryskaowa SUPRE chrom

cena: 370.00 PLN 300.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - DOMINO Bateria podtynkowa 1-drożna, DOM010CR

PAFFONI - DOMINO Bateria podtynkowa 1-drożna, DOM010CR

Bateria podtynkowa natryskowa DOMINO chrom DOM010 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 886.00 PLN 280.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Bateria natryskowa ścienna DOMINO chrom DOM168CR PAFFONI

Bateria natryskowa ścienna DOMINO chrom DOM168CR PAFFONI

Bateria natryskowa ścienna DOMINO chrom DOM168 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 1295.00 PLN 1100.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - SLIM Bateria natryskowa ścienna SL168CR

PAFFONI - SLIM Bateria natryskowa ścienna SL168CR

Bateria natryskowa ścienna SLIM chrom SL168 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 1150.00 PLN 400.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Bateria natryskowa ścienna SHARK SH168B/CR PAFFONI

Bateria natryskowa ścienna SHARK SH168B/CR PAFFONI

Bateria natryskowa ścienna SHARK chrom SH168 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 300.00 PLN 200.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria wannowa ścienna UFO UF022

PAFFONI - Bateria wannowa ścienna UFO UF022

Bateria wannowa ścienna UF022 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 550.00 PLN 350.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria bidetowa pionowa UFO UF135CR

PAFFONI - Bateria bidetowa pionowa UFO UF135CR

PAFFONI - UFO - BATERIA BIDETOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 300.00 PLN 150.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria natryskowa ścienna UFO UF168CR

PAFFONI - Bateria natryskowa ścienna UFO UF168CR

cena: 250.00 PLN 200.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

GoPlast - Syfon nadtynkowy do pralki automatycznej i zmywarki (chrom), 3520

GoPlast - Syfon nadtynkowy do pralki automatycznej i zmywarki (chrom), 3520

Syfon nadtynkowy do pralki automatycznej i zmywarki CHROM

cena: 15.00 PLN 10.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Podłączenie kątowe do węża natrysku 1/2' seria LEVEL 66390

ISA IDROSANITARIA - Podłączenie kątowe do węża natrysku 1/2' seria LEVEL 66390

Przyłącze podtynkowe kątowe do natrysku LEVEL

cena: 155.00 PLN 120.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ISA IDROSANITARIA - Zestaw natryskowy z półkami, 50020

ISA IDROSANITARIA - Zestaw natryskowy z półkami, 50020

Zestaw natryskowy z półkami narożny I.S.A. Idrosanitaria

cena: 250.00 PLN 123.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - SMART Bateria umywalkowa pionowa SMV075CR

PAFFONI - SMART Bateria umywalkowa pionowa SMV075CR

PAFFONI - SMART - BATERIA UMYWALKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 375.00 PLN 123.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - SMART Bateria bidetowa pionowa SMV135CR

PAFFONI - SMART Bateria bidetowa pionowa SMV135CR

PAFFONI -SMART - BATERIA BIDETOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 300.00 PLN 123.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - SMART Bateria zlewozmywakowa pionowa SMV180CR

PAFFONI - SMART Bateria zlewozmywakowa pionowa SMV180CR

Bateria zlewozmywakowa pionowa SMART chrom 180 PAFFONI

cena: 400.00 PLN 123.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - SMART Bateria natryskowa ścienna SMV168CR

PAFFONI - SMART Bateria natryskowa ścienna SMV168CR

Bateria natryskowa ścienna SMART chrom 168 PAFFONI GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 250.00 PLN 123.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI Deszczownia sufitowa 500x500 mm ZSOF070DAC PAFFONI

PAFFONI Deszczownia sufitowa 500x500 mm ZSOF070DAC PAFFONI

Deszczownia sufitowa 500x500 mm ZSOF070AC PAFFONI

cena: 2500.00 PLN 1970.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria umywalkowa pionowa BERRY BR075CR

PAFFONI - Bateria umywalkowa pionowa BERRY BR075CR

PAFFONI - BERRY - BATERIA UMYWALKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 555.00 PLN 500.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria umywalkowa wysoka BERRY BR085CR

PAFFONI - Bateria umywalkowa wysoka BERRY BR085CR

PAFFONI - BERRY - WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 1040.00 PLN 980.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria wannowa pionowa BERRY BR040CR

PAFFONI - Bateria wannowa pionowa BERRY BR040CR

PAFFONI - BERRY - BATERIA WANNOWA PIONOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 2175.00 PLN 2000.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria wannowa ścienna BERRY BR022CR (korpus)

PAFFONI - Bateria wannowa ścienna BERRY BR022CR (korpus)

PAFFONI - BERRY - BATERIA WANNOWA ŚCIENNA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 755.00 PLN 695.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria podtynkowa natryskowa BERRY BR010CR

PAFFONI - Bateria podtynkowa natryskowa BERRY BR010CR

PAFFONI - BERRY - PODTYNKOWA BATERIA NATRYSKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 255.00 PLN 235.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria wannowa podtynkowa BERRY BR015CR

PAFFONI - Bateria wannowa podtynkowa BERRY BR015CR

PAFFONI - BERRY - PODTYNKOWA BATERIA WANNOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 580.00 PLN 530.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

PAFFONI - Bateria umywalkowa podtynkowa L-175 mm BERRY BR006CR

PAFFONI - Bateria umywalkowa podtynkowa L-175 mm BERRY BR006CR

PAFFONI - BERRY -PODTYNKOWA BATERIA UMYWALKOWA GWARANCJA PRODUCENTA 5 LAT

cena: 815.00 PLN 770.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Strona   z 24www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl