email: armpol@armpol.com.pl                      telefon:/22/ 720-58-80, /22/ 720-58-81        pn-pt: 8.00-16.00

  

Kategorie
Producenci
Nowości
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa stojąca, TA605CR724,50 PLN
  więcej »
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa stojąca b/k, TA606CR638,25 PLN
  więcej »
 • DANIEL RUBINETTERIE - TIARA Bateria umywalkowa wysoka, TA607CR1 242,00 PLN
  więcej »
Sprawdź nas

http://www.firmagodnazaufania.pl/assets/img/pieczec.php?l=pl&i=48046&s=2

Internetowy Partner

Logowanie

zawartość koszyka:
0 produkty

łączna cena:
0,00 PLN

kupuję
Kontakt

/22/ 720-58-80

/22/ 720-58-81

armpol@armpol.com.pl

05-090 Janki, ul.Graniczna 22

Promocje
 • REMER - STANDARD Bateria natryskowa ścienna, 38YG145,00 PLN
  więcej »
 • Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 40 cm 51,75 PLN
  więcej »
 • Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 60 cm112,70 PLN
  więcej »
 • ARISTON - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (nad zlew) ANDRIS R 10 PL EU, 3100328370,00 PLN
  więcej »
 • ARISTON - Elektryczny podgrzewacz wody (pod umywalkę) ANDRIS R 10U PL EU, 3100331370,00 PLN
  więcej »
Newsletter

Podaj nam swój e-mail, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

1. Informacje ogólne:

Niniejszy dokument zawiera oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w sklepie armpol.sklep.pl.

Niniejszy dokument stanowi świadectwo dbałości o ochronę prywatności Klientów w sklepie armpol.sklep.pl prowadzonym przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki (dalej: Sklep)


Definicje:

Ustawa – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wraz z uzupełniającymi aktami prawnymi.

Firma Współpracująca – Firma współpracująca z Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, zapewniająca szczególne usługi w niezbędne do realizacji transakcji zawieranych z klientami, takie jak:
- porównywarka cen produktów Ceneo (Ceneo Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań),
- obsługa kurierska DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa; 
- Poczta Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa;


2. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki, obowiązujące w Sklepie

2.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

2.2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt.2.1.

2.3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

2.4. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.)

2.5. Zbiór danych osobowych wszystkich Klientów Sklepu, a także zbiór danych odbiorców newslettera przetwarzany przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 016165/2013. Administratorem danych jest Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki.


2.6. Dane osobowe gromadzone przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży a także, jeśli klient ten wyrazi stosowną zgodę -  w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne, gromadzenie opinii przez Firmę Współpracującą) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

2.7. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.

2.8. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie, lub w przypadku Klientów  Nowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.

2.9. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.  

2.10. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo reprezentujący osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną  proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP, adres zarejestrowania firmy. 

2.11. W trakcie finalizacji zamówienia Klient Zarejestrowany może podać adres dostawy inny niż adres podany w chwili rejestracji.  Adres ten od tego momentu staje się również daną osobową podlegającą ochronie z mocy Ustawy.

2.12. Dane osobowe Klientów Zarejestrowanych są przechowywane w bazie danych Sklepu przez cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Klient Zarejestrowany może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.

2.13. Dane osobowe Klientów Nowych są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, przez co rozumiany jest także okres gwarancji na zakupiony produkt. Po tym okresie dane Klienta Nowego są anonimizowane.

2.14. Dane Klientów Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki. do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.  

2.15. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oferuje w Sklepie możliwość zapisania się na listę subskrypcyjną newslettera firmowego. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oferuje tę możliwość zarówno Klientom Zarejestrowanym, jak i osobom niezarejestrowanym w Sklepie. 

2.16. Zarejestrowanie na liście subskrypcyjnej newslettera następuje po kliknięciu zapisz oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Jednocześnie na podany w formularzu adres mailowy wysłany zostaje mail weryfikacyjny.

2.17. Dane osób subskrybujących newsletter również nie są udostępnianie stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki do przekazania ich uprawnionym podmiotom.    
 
2.18. Adresy IP Klientów zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych.

2.19. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Klientów Zarejestrowanych. 

2.20. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Informacja o Cookies zamieszczona pod następującym adresem http://www.armpol.sklep.pl/polityka-cookies_s_16.html 


3. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

3.1. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. 

3.2. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację 
w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych. 


4. Zabezpieczenia

4.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożyłstosowne procedury związane z ochroną danych osobowych. 

4.2. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych. 

4.3. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony prywatności oraz  domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4.4. Zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)  (Załącznik C. Środki bezpieczeństwa na poziomie wysokim Rozdział XIII) w Sklepie jest zastosowana ochrona kryptograficzna transmisji do i ze Sklepu.

4.5. Klient winien jednak mieć świadomość, iż  ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przezZ.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki należytej staranności. Klient Sklepu winien zatem również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera. 


5. Rezygnacja/poprawa danych

5.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręckidanych osobowych innemu niż Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki administratorowi danych.


5.2. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zapewnia Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt IX regulaminu a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki lub też gdy Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki uzyska i utrwali wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.. 

5.3. Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjnyZ.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki (ul. Wodna 17, 05-090 Raszyn), list polecony zawierający takie żądanie.

5.4. Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.

5.5. Jeśli w momencie otrzymania żądania o usunięcie konta, lub usunięcie danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.

5.6. Klient Zarejestrowany lub inna osoba która zapisała się na newsletter ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować.  Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki  – poprzez wysłanie maila na armpol@armpol.com.pl. W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie zapisywania się do usługi newslettera.


6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Z.P.H. ARM-POL s.j. M.Poręcka M.Poręcki zastrzega  sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie. 

6.2. Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu. Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.


7. Reklamy i linki stron trzecich

7.1. Sklep zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują  odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych  na tych stronach.


8. Kontakt

8.1. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, uprasza się  o kontakt pod adresem: armpol@armpol.com.pl

Produkty

 

Strona   z 7
REMER - STANDARD Bateria natryskowa ścienna, 38YG

REMER - STANDARD Bateria natryskowa ścienna, 38YG

Bateria natryskowa ścienna STANDARD REMER 38YG

cena: 178.25 PLN 145.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 40 cm

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 40 cm

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 40 cm

cena: 51.75 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 60 cm

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 60 cm

Wąż antywibracyjny fi 11/2 L- 60 cm

cena: 112.70 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ARISTON - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (nad zlew) ANDRIS R 10 PL EU, 3100328

ARISTON - Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody (nad zlew) ANDRIS R 10 PL EU, 3100328

PRO elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

cena: 645.15 PLN 370.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

ARISTON - Elektryczny podgrzewacz wody (pod umywalkę) ANDRIS R 10U PL EU, 3100331

ARISTON - Elektryczny podgrzewacz wody (pod umywalkę) ANDRIS R 10U PL EU, 3100331

PRO elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody

cena: 645.15 PLN 370.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/8, 7303800

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/8, 7303800

Zawór kątowy 1/2x3/8 BENKISER 7303800

cena: 26.45 PLN 20.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x1/2, 7301212

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x1/2, 7301212

Zawór kątowy 1/2x1/2 BENKISER 7301212

cena: 29.90 PLN 24.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/4, 7301234

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/4, 7301234

Zawór kątowy 1/2x3/4 BENKISER 7301234

cena: 33.35 PLN 27.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/8 z filtrem, 7883812

BENKISER - Zawór kątowy 1/2x3/8 z filtrem, 7883812

Zawór kątowy 1/2x3/8 z filtrem 7883812 BRNKISER

cena: 92.00 PLN 75.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Zawór czerpalny chromowany 1/2 7201281 BENKISER

Zawór czerpalny chromowany 1/2 7201281 BENKISER

Zawór czerpalny chromowany 1/2 7201281 BENKISER

cena: 52.90 PLN 42.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór spłukujący do pisuaru Cetus 6552180

BENKISER - Zawór spłukujący do pisuaru Cetus 6552180

cena: 322.00 PLN 240.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Bateria umywalkowa pionowa czasowa EOS ECO, 1552000

BENKISER - Bateria umywalkowa pionowa czasowa EOS ECO, 1552000

cena: 460.00 PLN 350.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

BENKISER - Zawór czerpalny chromowany 3/4, 7203482

BENKISER - Zawór czerpalny chromowany 3/4, 7203482

cena: 86.25 PLN 70.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KOŁO - TWINS Umywalka 60 cm, z misą prostokątną, z otworem i przelewem, L51160000

KOŁO - TWINS Umywalka 60 cm, z misą prostokątną, z otworem i przelewem, L51160000

Umywalka TWINS 60 cm, z misą prostokątną, z otworem, z przelewem KOŁO L51160

cena: 322.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

TRES - SLIM Bateria wannowa-natryskowa 202.180.01

TRES - SLIM Bateria wannowa-natryskowa 202.180.01

cena: 966.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KOŁO - TWINS Umywalka 50cm z misą prostokątną (powłoka Reflex), L51150900

KOŁO - TWINS Umywalka 50cm z misą prostokątną (powłoka Reflex), L51150900

Umywalka TWINS 50 cm, z misą prostokątną, z otworem, z przelewem KOŁO L51150

cena: 402.50 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KOŁO - TWINS Umywalka 60 cm, z misą prostokątną (powłoka Reflex), L51160900

KOŁO - TWINS Umywalka 60 cm, z misą prostokątną (powłoka Reflex), L51160900

Umywalka TWINS 60 cm, z misą prostokątną, z otworem, z przelewem KOŁO L51160

cena: 437.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KARMAT - Zasuwa burzowa końcowa fi-110, ZK110

KARMAT - Zasuwa burzowa końcowa fi-110, ZK110

cena: 184.00 PLN 115.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KARMAT - Zasuwa burzowa 160, ZB160

KARMAT - Zasuwa burzowa 160, ZB160

cena: 287.50 PLN 190.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KARMAT - Zasuwa burzowa 110(pozioma), ZB110

KARMAT - Zasuwa burzowa 110(pozioma), ZB110

cena: 230.00 PLN 155.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - Wylewka ścienna (chrom), 4704

DANIEL RUBINETTERIE - Wylewka ścienna (chrom), 4704

cena: 402.50 PLN 300.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

KARMAT - Zasuwa burzowa 110 (pionowa), ZBP110

KARMAT - Zasuwa burzowa 110 (pionowa), ZBP110

cena: 230.00 PLN 170.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - Zawór zwrotny zewnętrzny, A520NR

DANIEL RUBINETTERIE - Zawór zwrotny zewnętrzny, A520NR

cena: 90.00 PLN 82.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY97

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY97

cena: 2760.00 PLN 2200.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY96

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY96

cena: 2127.50 PLN 1400.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY89

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY89

cena: 4025.00 PLN 3000.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY90

DANIEL RUBINETTERIE - SKYLINE Zestaw baterii, SKY90

cena: 2760.00 PLN 2000.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - Rączka bidetka, 1010DC

DANIEL RUBINETTERIE - Rączka bidetka, 1010DC

cena: 264.50 PLN 190.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - MISS Bateria zlewozmywakowa ścienna, MI7004CRDO

DANIEL RUBINETTERIE - MISS Bateria zlewozmywakowa ścienna, MI7004CRDO

cena: 2415.00 PLN 1800.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

DANIEL RUBINETTERIE - MISS Bateria wannowa ścienna, MI4302CRDO

DANIEL RUBINETTERIE - MISS Bateria wannowa ścienna, MI4302CRDO

cena: 2300.00 PLN 1700.00 PLN

dodaj do koszykazamówienie z obowiązkiem zapłaty

Strona   z 7www.skassa.pl www.taniesklepyinternetowe.pl